İstanbul Lokantacılar Esnaf Odası

AHİLİK

     AHİLİK

AHİLİK

İstanbul Lokantacılar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Tarafından ise; Ahi Evren Geleneği İle Yetişen ,
Yaşamı boyunca meslek ahlakını ve ve dürüstlüğü ilke edinen ,Esnafımızın herzaman yanında yer alarak 42 yıl Lokantacılar Odası Başkanlığı, 11 yıl Türkiye Lokantacılar Federasyonu Başkanlığı üç dönem ISTESOB Yönetim Kurul Üyeliği Görevinde bulunan,Görevleri süresince meslek hukukunu yansız ve tarafsız uygulayan ve savunan, birikimlerini gelecek nesillerle paylaşmak için,fedakarlık yaparak kurulumuzda aktif görev alan,Esnafımızın huzuru için olağanüstü gayretler gösteren, yeniliklere açık, dinamik ,üretken duayen liderimiz, Basri SEVER Yılın Ahi Babası Seçilmiştir. 

AHİLİK NEDİR: 
Ahilik, sanat, ticaret ve mesleğin, olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe girmiş bir alaşımıdır. Ahi diye anılan kişi kesin olarak bir sanat, ticaret ya da meslek sahibidir. O bununla birlikte olgun, ahlaklı, merhametli, iyi­liksever ve her işinde, her davranışında dürüst ve güvenilir bir kişidir. Özellikle Orta Asya'daki ve Türkistan'daki eski Türk belgelerini in­celeyen, başta W. Barthold gibi Rus bilginlerinin yazdıklarına göre Türk­ler, İslam öncesi dönemlerden beri, sanat, ticaret ve başka meslek alan­larında büyük gelişmeler göstermişlerdir. Örneğin W. Barthold "Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler" adıyla Türkçe olarak yayınlanan ese­rinde, bugün bütün dünyaca kullanılan, bir yerden bir yere yollanan ve "çek" denen kâğıt parçasıyla para alışverişi yapılan ticarî işlemdeki "çek"in ilk kez Asya Türklerince kullanıldığını ve Türkçedeki "çekmek" sözcüğünden geldiğini yazıyor. Yine Asya Türklerince, hükümdarın dam­gasını taşıyan ak ipek kumaş parçasının para olarak kullanıldığı, bu yüz­den, Osmanlı Türklerindeki madenî para birimi "akça"nın, hükümdar damgasını taşıyan bu ipek kumaş parçasından geldiği de, ekonomi ta­rihiyle uğraşan herkesçe bilinen bir gerçektir.
XIII. Yüzyılın ilk yarısında Anadolu Selçuklu Türklerinin ekonomik yaşamında çok etkin rol oynadığını gördüğümüz ahilik, uzun yıllar boyu Türk ahlakının da simgesi olmuştur.Ahlakla sanatı ve onun kollarını, dallarını yoğurarak kişinin ruhunda, etinde kemiğinde özümlemiş bir kurum olan bu ahilik, Türkler dışında hiç bir ulusta yoktur.

AHİLİK HANGİ NEDENLERLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR:
Hangi çağda ve yerde olursa olsun toplumda en önemli konu, o top­lumun sosyal ve ekonomik durumunun ahlakla bütünleşerek yük­selmesidir. Bu konu, güvenliğin, haber alma, iletişim, yolların ve taşıt araçlarının ilkel ve yetersiz olduğu o çağlarda büsbütün önem ka­zanıyordu. Bu koşullar altında yurttaşlara yurt sevgisi ve onu koruma, ülkede sa­natı ticareti ve türlü meslekleri geliştirme yeteneği vermek için çok çaba harcamak gerekiyordu. Ülkenin ileri gelenleri, düşünürleri, halkı her tür tehlikelere karşı güç lendirmeye ve örgütlendirmeye çalışıyorlardı. Bu gereksinmeler, Türklerin Asya’dan çıkıp Anadolu’ya gelişlerinden sonra büsbütün önem kazandı; çünkü Anadolu, bu yeni gelen Türkler için, çevre, iklim, din, kültür vb. yönlerden bambaşka ve yepyeni koşulları kapsayan bir yerdi. Böyle bir bölgede kısa sürede her yönden kendilerini tanıtma du­rumunda idiler. Onların, Selçuklu Türkleri olarak bu yeni yurtlarında kur­dukları en köklü, en etkili sosyo-ekonomik kurum, Ahilikti. 
Copyrigt © lokantacilar odası