İstanbul Lokantacılar Esnaf Odası

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilmiştir

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilmiştir

 Bu kademeli geçiş takviminde 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 488 ve 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu yeni düzenlemeler uyarınca; eski nesil ödeme kaydedici cihazı bulunan tüm mükelleflerimiz herhangi bir başvuru ve işletme büyüklüğü ölçüsü şartına bağlı olmaksızın söz konusu cihazlarını 10 yıllık kullanım süresi aşılmış olsa dahi EKONOMİK ÖMÜRLERİ de dikkate alınacak şekilde cihazların mali hafızaları doluncaya veya mali hafızanın değişimini gerektiren bir durum oluşuncaya kadar kullanma imkanı verilmiştir.

Copyrigt © lokantacilar odası