İstanbul Lokantacılar Esnaf Odası

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN BERTARAFI

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN BERTARAFI

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen yazıda  06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların kontrolü yönetmeliğine göre ,

1-Bitkisel atık yağların toplanması için çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmakla yükümlüdürler. Bunun dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından bitkisel atık yağlar toplanamaz,

2-Bitkisel atık yağların sevkiyatında Bakanlığımız Mobil Tehlikeli Atık Sistemi (  MoTAT) sistemi kullanılması zorunludur.

3-Atık yağlarınızı tesislere göndermek için Entegre Çevre bilgi sistemine giriş yaparak  ve atıklarını gönderecekleri lisanslı tesisleri ve lisanslı taşıyıcıları belirterek Bakanlığımız tarafından takip edilmelerine olanak sağlayacaklardır bağlı bulunduğunuz ilçe belediyenizden veya Bakanlığın atık yağ toplanması konusunda lisans verilmiş işletmelerden bilgi ve destek alabilirsiniz. Bu hususlara aykırı davrananların tespiti halinde 2872 sayılı Çevre kanunun 20(g) ve 20(v) maddeleri kapsamında 18.037 TL’den 300.856 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirilmektedir.

Copyrigt © lokantacilar odası