İstanbul Lokantacılar Esnaf Odası

ALERJEN İÇEREN MADDELER HAKKINDA

ALERJEN İÇEREN MADDELER HAKKINDA
Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 26.01.2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenleme ile öncelikle yönetmeliğin kapsamı toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulacak gıdaları ve mesafeli satış dahil olmak üzere gıda satış yerlerinin sorumluluklarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu kapsamda toplu tüketim yerlerinde menü, yazı tahtası vb. aracılığıyla, gıdanın adı ve alerjen madde bilgisi ile alkol ve domuz kaynaklı bileşen kullanımına ilişkin bilgilerin son tüketiciye sunulması zorunlu hale getirilmiştir.31.12.2019 tarihinden itibaren alerjen madde ve ürünler müşterinin göreceği şekilde menü,yazı tahtası vb.araçlarla ilan edilmek zorunluluğu olacaktır. Alerjen madde listesini ve yemeklerin  kalori değerlerini web sitemizden  yada Odamızdan temin edebilirsiniz.  
ALERJEN İÇEREN MADDELER
26.01.2017 tarihinde yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında toplu tüketim yerlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren alerjen bilgisinin son tüketiciye sunulması zorunlu hale getirilmiştir.
Toplu tüketim yeri: gıdanın tüketime hazır hale getirildiği ve tüketilmek üzere son tüketiciye sunulduğu; mobil araçlar veya sabit veya hareketli tezgahlar da dahil olmak üzere hazır yemek hizmeti veren restoranlar, kantinler, okullar ve hastaneler gibi işletmeler olarak tanımlanmıştır. 
Alerjen bildirimi yapılırken Yönetmelikte yer alan ve aşağıda belirtilen 14 alerjen madde esas alınacaktır. Bu bildirim afiş, yazı tahtası, menüler vasıtasıyla yapılabilir. 
Yönetmelik 1169/2011 EC direktifleri ile uyumlu olup Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de benzer şekillerde uygulanmaktadır.
Bakanlığımız tarafından Yönetmelik ekinde (Ek-1) yer alan 14 alerjen madde esas alınarak toplu tüketim yerlerinde bulundurulmak üzere “Alerjen Listesi” poster olarak hazırlanmıştır.
Yine aynı Yönetmelik gereği 1/1/2020 tarihinden itibaren hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

İndirÖRNEK 1 MASA MENÜ LİSTESİ 

Örnek 1 masa menümüzde görüldüğü gibi yapabilirsiniz. Yeni menü düzenleme imkanınız yoksa sattığınız ürünlerin isminin karşısına kalori değerlerini içeren bir liste ve alerjen maddeler içeren bir liste düzenleyerek menünün içine koyabilirsiniz.

İndirCopyrigt © lokantacilar odası